Το Περιστέρι στις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα